Nieuwe Vaart logo

Algemene voorwaarden

Inschrijven:

Het inschrijven voor lessen of cursussen van Kunstencentrum Nieuwe Vaart verloopt via het inschrijfformulier op www.nieuwevaart.nl

Proefles:

Een proefles kan gezien worden als een kennismakingsles met zowel het instrument als de docent. Deze les wordt wel in rekening gebracht maar geldt nog niet als definitieve lesovereenkomst. Indien de les bevalt en er een geschikte lestijd gevonden is wordt de inschrijving definitief gemaakt.

Opzegging:

Het opzeggen van de lesovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk of via een e-mail naar info@nieuwevaart.nl. Deze dient vóór 1 juli ontvangen te zijn voor het schooljaar dat daarop volgt. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

Plaatsing:

Met alle leerlingen wordt een afspraak voor de lestijd gemaakt. De docent zal rekening houden met school en eventuele andere verplichtingen van de leerling maar zal ook uw medewerking nodig hebben om een geschikte tijd te vinden. De lesafspraken worden vlak voor de start van het nieuwe schooljaar gemaakt door de docent.

Lesgeld:

Het lesgeld wordt steeds voor een volledig cursusjaar berekend. Indien de inschrijving plaatsvindt gedurende het seizoen, wordt dit naar rato berekend tot het einde van het seizoen. Uitschrijving gedurende het cursusjaar is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten het werkgebied van het Kunstencentrum of bij overmacht (zulks te bepalen in overleg met de docent).

Betaling:

Aan het begin van ieder cursusjaar worden de lesgeldnota’s verzonden. Het lesgeld kan desgewenst in 2 gelijke termijnen betaald worden, respectievelijk 15 en 60 dagen na ontvangst factuur. Indien het lesgeld niet tijdig is voldaan, kunnen de lessen worden opgeschort. Opschorting van lessen ontslaat u niet van de betalingsverplichting.

Cursusjaar:

Het cursusjaar omvat 37 lesweken. Op de website van Kunstencentrum Nieuwe Vaart staat een actueel overzicht van de vakanties zoals die gelden voor de lesdagen van de lessen.

Tarieven:

Voor zowel de muziek- als danslessen zijn verschillende vormen mogelijk. De meest gekozen staan met bijbehorende tarieven vermeld op onze website.

Webshop:

In de webshop worden uitsluitend toegangskaarten voor concerten / voorstellingen van Kunstencentrum Nieuwe Vaart verkocht. Voor deze producten geldt de wettelijke uitzondering op de bedenktijd en zijn dus na aankoop bindend.

Meer weten over de Inschrijfvoorwaarden?