Nieuwe Vaart logo

Musical en theater

MusicaLOS musicallessen

Kunstencentrum Nieuwe Vaart heeft haar musicalafdeling ondergebracht bij het musicalgezelschap Musical Theater Lab – MusicaLOS, dat zich richt op onderwijs in de drie disciplines die musical omvat: spel, dans en zang. Naast dat er gerepeteerd wordt voor de voorstelling aan het eind van het jaar, wordt in de lessen veel aandacht besteed aan de techniek van dans, spel en zang. De voorstellingen vinden plaats in een professioneel theater en worden ondersteund door musici en professionele techniek.

Musical Theater Lab (MTL) is een plek waar kinderen en volwassenen kunnen zingen, spelen, dansen, regisseren, organiseren, maken, improviseren, schrijven, doorgroeien, falen, slagen, onderzoeken en vooral ook plezier hebben in het theatervak en met elkaar.

Leerlingen van Musical Theater Lab stromen door naar o.a. de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU), het Fontys Conservatorium in Tilburg, de MusicAllFactory in Tilburg, de Dutch Academy of Performing Arts in Den Haag (DAPA) e.a.

Wil je meer weten over het lesaanbod? Bezoek dan de website https://www.musicaltheaterlab.nl/