Algemene Muzikale Vorming (6 t/m 8 jaar)

In de eerste helft van de cursus worden er veel muzikale handvaten aangeboden. Zoals: zingen, luisteren, maat, ritme, toonhoogte, notatie, notenwaarden, bewegen en spelen op klein instrumentarium.

In de tweede helft worden deze muzikale vaardigheden uitgebreid en gaan we bezig met instrumentale oriëntatie. Er wordt  kennis gemaakt met heel wat instrumenten. De leerlingen kunnen deze dan zien en horen en soms ook op oefenen. Zo wordt het voor hen wat makkelijker om evt. een keuze te maken voor een instrument na deze cursus.

  • De AMV cursus bestaat uit 25 lessen.
    • Les 1 t/m 10 van september tot december.
    • Les 11 t/m 25 van januari tot end mei/begin juni

Informatie

Neem dus vrijblijvend contact op om te kijken welke mogelijkheden er zijn! Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus komen te vervallen of verzocht worden op een andere dag en/of locatie deel te nemen.